In Bruikleen

Bij afname van de eerste miljoen stickers op jaarbasis, kunt u er ook voor kiezen om 2 pneumatische hand stickertangen van ons in bruikleen te krijgen.

Iedere extra miljoen stickers geeft recht op het gebruik van 1 extra pneumatische hand stickertang. Mocht u meer van deze hand stickertangen nodig hebben dan uw stickerafname rechtvaardigt, dan zijn de huurkosten €45,- per stuk per jaar.

Bij afname van iedere 1,5 miljoen stickers op jaarbasis, kunt u van ons 1 electrische hand stickertang in bruikleen krijgen. Indien u meer van deze hand stickertangen nodig heeft dan uw stickerafname rechtvaardigt, dan zijn
de huurkosten € 150,- per stuk per jaar.

XEDA International blijft de eigenaar van de alle gehuurde apparatuur voor de duur van het contract. Dit geldt ook voor de automatische apparatuur, die na vier jaar aaneensluitend gratis kan worden gebruikt.

Wilt u Stickers Van Ons?