BCA 

Automatisch Sticker Systeem

De BCA kan groente en fruit in zowel trays als in dozen van stickers voorzien. Dit frame kan op of boven de lopende band van uw sorteer- of verpakkingslijn worden gemonteerd. Indien nodig kunnen wij ook voorzien in een (verrijdbare)  lopende band waarop het frame is gemonteerd.

Op een slede van het frame worden de stickerkoppen bevestigd. Voor iedere rij fruit die er overlangs onderdoor wordt gevoerd, is een stickerkop nodig. Een stickerkop bestaat uit een lader en een cassette. In deze cassettes worden rollen met 8335 stickers bevestigd bij formaten rond de 22x17mm.

 

Bij de BCA is het echter niet zoals bij de BCS de sensorgestuurde arm die een sticker afgeeft, maar een codeerapparaat dat het stickeren aanstuurt. In dit apparaat worden gegevens van alle door u gebruikte trays en dozen ingevoerd, alsmede alle mogelijke onderlinge volgordes. Indien er op een bepaalde wijze moet worden gestickerd, hoeft alleen maar de vooraf bepaalde code daarvan te worden ingevoerd en de BCA geeft een sticker af wanneer dat gewenst is. 

Zelfs dozen met trottoirs vormen geen probleem, hierop worden geen stickers bevestigd, maar de groente of het fruit onder het trottoir wordt evenmin van een sticker voorzien.

Net als bij de BCS, worden ook bij de BCA de rollen waarop de stickers zijn bevestigd, na afgifte van iedere sticker automatisch weer opgerold. Hierdoor hangt dit materiaal tijdens het stickeren niet in de weg.

Wij stellen voorop dat onze apparatuur alleen wordt gebruikt met onze eigen stickers. Om die reden is de afname van stickers leidend, waarna het in bruikleen geven van de cassettes voor de geautomatiseerde apparatuur mogelijk is. 

De maximale maat van stickers door dit systeem is 38×30 mm en alles wat kleiner is.

De maximale huurperiode is vier jaar aaneensluitend, waarna deze gratis kan worden gebruikt. Jaarlijks komt er een monteur deze apparatuur kosteloos onderhouden. XEDA International blijft de eigenaar van al het gehuurde apparatuur voor de duur van het contract.

Wilt u Stickers Van Ons?