Idee

Sticker ID!  – in de zin van sticker idee.

Ons logo geeft aan dat wij ons bezig houden met stickers. ID staat o.a. voor idee, waarmee wij willen aangeven dat nagenoeg elk idee voor een ontwerp van uw sticker uitvoerbaar is in samenwerking met onze ontwerpafdeling. In de regel houden wij ons bezig met producten uit de AGF-sector, te weten (groenten en) fruit, waarop in veel gevallen een sticker met bijvoorbeeld een PLU- of barcode of met de naam van een supermarkt wordt aangebracht. Ook worden tegenwoordig vaak QR-codes en websites vermeld op de stickers.

Mogelijk heeft u al een ontwerp voor de sticker, wellicht uw logo. U levert ons per post of per e-mail een kleurenkopie van dit ontwerp. Indien de kleuren geen kleurcode hebben, dan dragen wij hiervoor zorg met behulp van de Pantone kleurenwaaier.

De gewenste tekst wordt door u opgegeven, eventueel met een PLU-code. Vervolgens bepaalt u de vorm en het formaat van de stickers. Als dit alles is vastgesteld, sturen wij uw verzoek naar de fabriek in Frankrijk. Hier wordt de lay-out vervaardigd, die u ter goedkeuring per e-mail wordt toegestuurd. Indien de lay-out nog niet voldoet aan uw wens, dan worden de door u opgegeven wijzigingen wederom verwerkt en ontvangt u een nieuwe lay-out, die door u goedgekeurd dient te worden.

Indien alles naar wens is en door u is goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het maken van de mallen en het printen van de stickers. Dit hele  proces duurt tussen de 2 en 10 werkdagen. Als kan worden overgegaan tot het printen van uw opdracht, duurt de uitlevering van de stickers maximaal 48 uur. Elke afhandeling van een volgende bestelling van een bestaande sticker, duurt maximaal 48 uur.

Als u een nieuwe sticker heeft laten ontwikkelen, dient u minimaal 250.000 stickers af te nemen. Bij een minimale afname van 1 miljoen stickers zijn de ontwikkelingskosten voor onze rekening. Indien u minder bestelt, brengen wij per kleur € 55,- aan malkosten extra in rekening (wit uitgezonderd). Ook is een minimale afname van 24.000 stickers à € 6,30/1000 stickers mogelijk!